Oświadczenie Brexit

1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa umowa handlowa pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. Na mocy tej nowej umowy Wielka Brytania w dalszym ciągu będzie miała dostęp i będzie mogła prowadzić transakcje w obrębie wspólnego rynku i unii celnej Unii Europejskiej.

Oznacza to, że nie będą występowały żadne dodatkowe koszty w związku z cłami czy opłatami nakładanymi na samochody, które wynikałyby bezpośrednio z opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

W związku z tym spółka Bentley Motors Limited chciałaby zapewnić naszych cenionych klientów w Europie, że nie mają podstaw do obaw w zakresie nabycia lub posiadania samochodu marki Bentley w związku z nową relacją Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej — dla klientów Bentley oznacza to brak jakichkolwiek dodatkowych opłat celnych czy innych kosztów w związku z nowym samochodem Bentley.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem marki Bentley.